سازه های چوبی


امروزه انسان در ساخت خانه های چوبی با تکیه بر علم و تکنولوژی به کیفیت و اهداف ویژه ای رسیده است. در ساخت سازه از چوب کیفیت درختان مورد استفاده به عنوان شاخص اصلی می باشد.  با توجه به کیفیت انواع چوب های می توان نتیجه گرفت که چوب درختانی که در منطفه کمربندی واقع در مدار 66 درجه و 33 درجه شمالی رشد نموده اند، مناسبترین نوع چوب برای ساخت خانه می باشد. علت مرغوب بودن این چوب ها رشد کند درختان در مناطق سردسیر و بالا بودن چگالی و سخت شدن بافت های چوب می باشد.

سبک سازی، مقاومت بالا در برابر زلزله، سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه، عایق بندی و کاهش چشمگیر مصرف انرژی، عمر طولانی و بالای 100 سال سازه، زیبایی و سازگاری با اقلیم و آب و هوای مختلف، نداشتن نخاله ساختمانی از جمله مواردی هستند که ساخت خانه های چوبی را در ردیف خانه های جذاب و مورد اقبال در دنیا قرار داده است.

مزایایی خانه های چوبی:

 • سبک سازی و مقاومت بالا در مقابل زلزله
 • سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه
 • عایق بندی و کاهش چشمگیر مصرف انرژی
 • عمر طولانی سازه
 • کاهش پرت مصالح ساختمانی
 • صنعتی سازی و افزایش کنترل کیفیت در کارخانه
 • استفاده از نیروی کار حرفه ای
 • کاهش آلودگی محیط زیست
 • افزایش ایمنی کار
 • زیبایی و سازگاری با شرایط مختلف آب و هوامعایب سیستم‌های سازه‌های چوبی:

با توجه به محاسناتی که هر سیستم سازه‌ای دارا است به طبع معایبی را نیز دارد‌ که می‌توان این معایب را به حداقل رساند. به طور کلی این سیستم دارای معایب زیر است.

 • ضعف در مقابل آتش سوزی
 • خسارت اقتصادی در هنگام بروز زلزله در مقابل حفظ ایمنی جانی
 • عدم استفاده در همه مناطق کشور
 • نیاز به ماشین آلات متنوع در مواقعی که ساختمان به روش پیش سازی انجام می‌شود.
 • عدم استفاده در همه اقلیم‌های منطقه ای موجود در ایران
 • عدم استفاده دولت از این سیستم در پروژه های خود
 • نبودن نمونه‌های موفق این سیستم در کشور حتی در مناطق شمالی کشور

در ساخت خانه‌های چوبی به معیارهای زیر توجه شده است.

 • جنس و کیفیت سازه چوبی
 • مکانیزم استفاده از چوب با مقاومت بالا
 • استفاده از مصالح ساده، سبک و استفاده از عناصر مقاوم در برابر زلزله
 • هش اثرات منفی الکترومغناطیس بر انسان

طراحی و روش ساخت سازه‌های چوبی

در رابطه ‌ساخت و طراحی سازه‌های چوبی اعم‌ باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد.

 • سیستم‌های فونداسیون
 • سیستم‌های کف
 • سیستم‌های دیوار
 • سیستم‌های بام و سقف

 

مراحل انجام کار:

1-اجراي فونداسيون بتن آرمه وپيش بيني اتصالات مناسب

2-بعد از نصب بستر اوليه ،تيرها بر روي شالوده در محل مناسب متصل مي شوند

3-در اين مرحله ديوارها به تيرهاي موجود بستر متصل مي شوند.(ديوارها از تير پاييني،ستونها،تيربالايي وصفحات پوششي تشكيل شده اند.

4-طي اين مرحله المانهاي سقفي وهمچنين يك به يك تيرها جا گذاري مي شوند ومتعاقبا با به كار بردن صفحات پوششي  طبقه صلب حاصل مي شود.

5- بعد از اتمام سقف ، عمليات تكميلي تاسيسات وبرق ساختمان انجام مي شود.