سازه های بتنی

شرکت آذر نفیس مجری سازه های بتنی ،اجرای کلیه سازه های بتنی،قالب بندی ،آرماتوربندی،اجرای سقف های تیرچه بلوک،اجرای سقف های دال بتنی،اجرای سقف کوبیاکس،اجرای سقف یوبوت،اجرای سقف های پیش تنیده،اجرای پل های بتنی،اجرای استخرهای بتنی ،اجرای فونداسیون  و….


انواع سازه های بتنی:

  • ساختمان های اسکلت بتنی
  • دیوارهای بتنی
  • منبع آب بتنی
  • پل های بتنی
  • سد های بتنی
  • کانال های بتنی

سازه بتنی سازه‌ای است که در ساخت آن از بتنیا به طور معمول بتن آرمه (سیمان، شن، ماسهو پولادبه صورت میلگردساده یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و شاه تیرها و پی، آن ساختمان یک سازه بتنیمحسوب می‌شود.

امروزه بسیاری از پلهارا از بتن آرمهمی سازند. برای استفاده از پل های بلندتر و بیشتر شدن فاصله پایه پلها از تیرپیشتنیدهاستفاده می شود.

 

مزایای سازه‌های بتنی

۱- ماده اصلی بتن که شن و ماسه می‌باشد ارزان و قابل دسترسی است.

۲- سازه‌های بتنی که مطابق با اصول آیین نامه‌ای طراحی و اجرا شده اند، در مقابل شرایط محیطی سخت، مقاومتر از سازه‌های ساخته شده با مصالح دیگر هستند.

۳- به علت قابلیت شکل پذیریبالای بتن، امکان ساخت انواع سازه‌های بتنی نظیر پل، ستون و ... به اشکال مختلف میسر است.

۴- سازه‌های بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوم اند. آزمایش‌ها نشان داده اند که در صورت ایجاد حرارتی معادل ۱۰۰۰درجه سانتی گرادبرای یک نمونه بتن آرمه، حداقل یک ساعت طول می‌کشد تا دمای فولاد داخل بتن، که با یک لایه بتنی با ضخامت ۲٫۵سانتی مترپوشیده شده است، به ۵۰۰ درجه سانتی گرادبرسد.روش‌های طراحی سازه‌های بتن آرمه

به طور کلی هدف از طراحی یک سازه، تامین ایمنی در مقابل فروریختگی و تضمین عملکرد مناسب در زمان بهره برداری است. چنانچه مقاومت واقعی یک سازه بطور دقیق قابل پیش بینی بود و در صورتی که بارهای وارد بر سازه و اثرات داخلی آنها نیز با همان دقت قابل تعیین بودند، تامین ایمنی تنها با ایجاد ظرفیت باربری به میزان جزئی بیش از مقدار بارهای وارده ممکن می گشت. لیکن عوامل نامشخص و خطاهای احتمالی متعددی در آنالیز، طراحی و ساخت سازه‌ها وجود دارند که یک حاشیه ایمنی را در طراحی سازه‌ها طلب می‌کنند. مهمترین ریشه‌ها و منابع این خطاها عبارتند از:

الف: بارهایی که در عمل به سازه وارد می‌شوند و همچنین توزیع واقعی آنها ممکن است با آنچه در بارگذاری سازه فرض شده است متفاوت باشند.

ب: رفتار واقعی سازه ممکن است با رفتار تئوریک سازه، که بر اساس آن نیروهای داخلیاعضا محاسبه می‌شوند، تفاوت داشته باشد.

ج: مقاومت واقعی مصالح به کار رفته در ساخت سازه ممکن است متفاوت از مقادیر فرض شده در محاسبات باشد.

د: ابعاد قطعات و محل واقعی میلگردها ممکن است دقیقاً مطابق آنچه طراح در محاسبات خود فرض کرده نباشد.

بنابراین، انتخاب یک حاشیه ایمنی مناسب امر بسیار دشواری است که نحوه منظور نمودن آن، به صورت یکی از مشخصه‌های اساسی روش‌های طراحی در آمده است. به طور کلی طراحی سازه‌های بتن آرمه به سه روش زیر صورت می‌گیرد.

۱: تنش مجاز

۲: مقاومت نهایی

۳: روش طراحی بر مبنای حالات حدی

روش تنش مجاز

این روش که قبلاً روش تنش بهره برداری یا روش تنش بار سرویس نامیده می‌شد، اولین روشی است که بصورت مدون برای طراحی سازه‌های بتن آرمه بکارگرفته شد. در این روش یک عضو سازه‌ای به نحوی طراحی می‌شود که تنش‌های ناشی از اثر بارهای بهره برداری (یا سرویس)، که به کمک تئوری‌های خطی مکانیک جامداتمحاسبه می‌شوند، از مقادیر مجاز تنش‌ها تجاوز نکنند. منظور از بارهای بهره برداری یا سرویس بارهایی نظیر: بار زنده، بار مرده، بار برفو بار زلزلههستند. این بارها توسط آیین نامه‌های بارگذاری، مانند مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شوند. در این روش منظور از تنش مجاز تنشی است که از تقسیم تنش حدی ماده، نظیر مقاومت فشاریبرای بتن و مقاومت تسلیم برای فولاد، بر ضریب بزرگتر از واحد، به نام ضریب اطمینان به دست می‌آید. تنش‌های مجاز مصالح توسط آیین نامه‌های محاسباتی تعیین می‌شوند. به عنوان مثال مطابق آیین نامه ACI مقدار تنش فشاریمجاز بتن f ′ {\displaystyle f'} c۰٫۴۵می باشد.

بدین ترتیب مراحل این روش بطور خلاصه به ترتیب زیر هستند:

۱: تعیین بارهای وارد بر سازه

۲: آنالیز سازه و تعیین تنش‌ها در مقاطع مختلف به کمک تئوری‌های کلاسیکاجسام الاستیک

۳: تعیین تنش‌های مجاز با استفاده از یک آیین نامه محاسباتی

۴: طراحی نهایی مقطع با این محدودیت که در هیچ نقطه‌ای از سازه تنش‌های ایجاد شده از تنش‌های مجاز تجاوز نکنند

این روش به دلیل سادگی و سهولت کاربرد تا چندی قبل به عنوان قابل استفاده‌ترین روش طراحی سازه‌های بتن آرمه مطرح بود. لیکن نقاط ضعف این روش استفاده از آن را محدود کرده است. مهمترین این نقاط ضعف عبارتند از:

الف: در این روش ایمنی به کمک تنها یک ضریب (ضریب اطمینان) و در یک مرحله منظور می‌شود، از آنجا که عواملی که لزوم تامین یک حاشیه ایمنی را ایجاب می‌کنند دارای ریشه‌ها و شدت‌های متفاوت هستند، در نظر گرفتن آنها تنها با کمک یک ضریب غیر منطقی است.

ب: بتن ماده‌ای است که تنها تا تنش‌های معادل نصف مقاومت فشاری آن به صورت الاستیک و خطی عمل می‌کند. بنابراین با بکار بردن درصدی از مقاومت فشاری بتن در محاسبات نمی‌توان اطلاعی از ضریب اطمینان کلی سازه در مقابل فروریختگی به دست آورد.

ج: به کار بردن این روش در طراحی بعضی مقاطع با اشکالات تئوریک مواجه است. به عنوان مثال در مقاطع خمشی تنش واقعی فولاد غالباً کمتر از مقداری است که با این روش محاسبه می‌شود.

تا سال ۱۹۵۶ میلادی روش تنش‌های مجاز مبنای محاسبات در آیین نامه ACI بود. این روش از سال ۱۹۷۷ تنها در قسمت ضمائم آیین نامه و تحت عنوان روش دیگر طراحی جا داده شد.

 مراحل اجرای ساختمان

گودبرداری،پیاده کردن نقشه،ابزارهای پیاده کردن نقشه،پی سازی،انواع پی،بتنمگر،ستون های بتنی،آرماتوربندی ستون

خاموت،قالب بندی ستون ها،بتنریزی ستون و ویبره کردن،باز کردن قالب ها،آب دادن بتن،انواع ستون بتنی،نکات اجرایی ستون بتنی،محدودیت آرماتوردر ستون،تیرهای بتنی،دیوار،انواع دیوار(انواع دیوار از لحاظ سازهای)،دیوار برشی،نکات اجرایی دیوار از لحاظ سازهای،انواع دیوارها از لحاظ ساختار،انواع دیوار از لحاظ جنس،،عایق بندی رطوبتی در دیوارها،سقف،انواع سقف،انواع تیرچه،انواع بلوک،مراحل و نکات اجرایی سقف،سقف کاذب،اجرای سقف کاذب،انواع میلگرد،آرماتوربندی ،قالب بندی،بتنسازی،بتنریزی،انواع آزمایش های بتن،سازههای پیش تنیده،سیستم های پانلی،بتناتوکلاو،رامپ،انواع پله،نکات اجرایی پله،آسانسور،وسایل گرمایشی،درب و پنجره،شیشه،نما،گچکاری ،رنگ آمیزی،سرویس بهداشتی،دودکش،کاشی کاری،سرامیک کاری،کف سازی،شیب بندی

مزایا:

۱- وجود امکان شکل پذیری بالا در آرماتور و بتن تازه و قالب، باعث شده بتوان مقاطع متنوعی را برای سازه های بتنی طراحی نمود.

۲- این سازه ها مقاومت بالایی در برابر شوکهای حرارتی دارند.

۳- این سازه ها در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده و در صورت اجرای صحیح پوشش بتن ،سطح بالای رطوبت هیچ آسیبی به آن وارد نخواهد کرد.

۴سازه های بتنی پس از رسیدن به مقاومت نهایی صلبیت بیشتری نسبت به سازه های فلزی دارند.

۵- مصالح سنگی وسیمان عموما راحتتر از سایر مصالح قابل تهیه می باشد.

۶- عمر این سازه ها به دلیل مقاومت در مقابل شرایط بد جوی معمولا بیشتر از سازه های فلزی می باشد.

۷- اتصال تیر و بدنه سقف به دلیل همگن بودن مصالح مناسبتر از سازه های فلزی می باشد.

معایب:

۱زمان اجرای این سازه طولانی تر از سازه های فلزی می باشد.

۲- بخاطر بزرگتر بودن مقطع اصلی این نوع از سازه وزن آن بیشتر از سازه های فلزی می باشد.

۳- به دلیل نیاز به آزمایش مستمر بتن ،در محل اجرای این سازه ها باید آزمایشگاههای مکانیک خاک در دسترس باشد .


آدرس شرکت

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان صدرا واحد چهار

031-36250812
031-36250813

پست الکترونیکی

Info@AzarNafis.Co

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید