محاسبات فنی و پشتیبانی

انجام محاسبات سازه اي ابنيه

انجام مطالعه و برنامه ريزي تاسيسات و تجهيزات بناها و فضاهاي شهري

نظارت بر فعاليت هاي عمراني و اجرايي

متره و برآورد طرح هاي عمراني و تهيه اسناد مناقصه


آدرس شرکت

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان صدرا واحد چهار

031-36250812
031-36250813

پست الکترونیکی

Info@AzarNafis.Co

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید