مشخصات فردی
روز ماه سال

نحوه همکاریاطلاعات تکمیلینام و مشخصات دو نفر معرف(اشخاصی که با شما نسبت فامیلی نداشته باشند، با شخصیت و توانایی های شما آشنایی داشته باشند، همچنین از افرادی که به عنوان مدیر مستقیم معرفی فرموده اید نباشند):

ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت نشانی محل کار شماره تلفن تماس
1
2

نام، تلفن و نشانی شخصی که در مواقع ضروری بتوان یا ایشان تماس گرفت:

سوابق تحصیلی

مقطع سال تحصیلی رشته تحصیلی شهر/شهرستان محل تحصیل نام دانشگاه/موسسه تحصیل

سوابق کاری

نام سازمان/شرکت بازه زمانی مسولیت/سمت حقوق دریافتی(ریال) علت ترک کار نام مدیر مستقیم و شماره تماس

از سال تا سال

آشنایی با زبانهای انگلیسی

نام زبان تسلط در خواندن تسلط در نوشتن تسلط در مکالمه -

دوره های آموزشی تخصصی

نام دوره تاریخ برگزاری مدت دوره سازمان برگزار کننده مدرک اعتبار زمانی مدرک

فعالیت های علمی

عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها، تدریس، انتشار مقاله یا کتاب و ...


نوع فعالیت

مهارت ها

توضیح در خصوص مهارت

میزان آشنایی و تسلط بر نرم افزار ها


نام نرم افزار میزان تسلط


آدرس شرکت

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان صدرا واحد چهار

031-36250812
031-36250813

پست الکترونیکی

Info@AzarNafis.Co

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید