مدیریت پیمان و مشارکت در پروژه های عمرانی ، شهرک سازی و انبوه سازی


شرکت آذر نفیس  توانایی  ارایه خدمات و محصولات کاملا تخصصی در پیمانکاری  ساختمان –مدیریت پیمان – مشارکت – انبوه سازی در سراسر کشور با استفاده از جدیدترین متدها را دارا میباشد .که شامل طرحهاي تفصيلي و نقشه برداري، برنامه ریزی و کنترل پروژه، كنترل ارکان اساسی پروژه،تعیین آخرين نسخه هر مدرك،کنترل گردش اسناد پروژه،صدور ترانسمیتال (Transmittal)،کنترل بررسي و اظهار نظر روي مدارك، کنترل زمانبندی صدور مدارک،محاسبه پیشرفت مدارک مهندسی،گزارشات، PDM/CPM، DETAIL طراحی و تجزیه تحلیل شبکه را دارا میباشد .


·مدیریت و کنترل پروژه:

مدیریت زمان پروژه، شامل فرایندهای ضروری برای مدیریت تکمیل به موقع پروژه است. فرآیند ایجاد "WBS" ("ساختار شکست کار")، تحویل شدنی‌های پایین‌ترین سطح را در WBS، بسته‌های کاری پروژه، معمولاً به اجزای کوچکتری به نام فعالیت‌ها تجزیه می‌شوند تا بیانگر کار مورد نیاز جهت تکمیل بسته‌ کاری باشند. فعالیت‌ها، فراهم کننده مبنایی برای برآورد، زمان‌بندی، اجرا و نظارت و کنترل کار پروژه می‌باشد. ترتیب فعالیت ها، فرایند شناسایی و مستندسازی روابط بین فعالیت های پروژه است. منفعت کلیدی این فرایند آن است که ترتیب منطقی کار را در راستای بهترین اثربخشی و با فرض تمامی محدودیت های پروژه، تعریف می کند.

روش نمودارسازی پیش نیازی ((Precedence diagramming method (PDM):

روش نمودارسازی پیش نیازی (PDM) تکنیکی است که برای ایجاد یک مدل زمانبندی استفاده می شود و فعالیت ها به شکل گره ها ارائه شده و به صورت گرافیکی توسط یک یا چند رابطه منطقی مرتبط شده اند تا ترتیب انجام فعالیت ها نشان داده شوند. فعالیت بر گره (AON) یک روش ارائه نمودار پیش نیازی است. این روش در بیشتر نرم افزارهای مدیریت پروژه استفاده می شود.

از جمله وظایف مدیران(همین‌طور مدیران پروژه) برنامه ریزی، نظارت، هدایت و بسیج امکانات و منابع است. در بین وظایف مذکور نیز برنامه ریزی از اولویت برخوردار است؛ زیرا که اساس و شالوده دیگر وظایف است.بدیهی است که برنامه ریزی، تصمیم گیری درباره آینده است. برای اینکه برنامه ریزان تمام عوامل و متغیرهای مربوط به تصمیم گیری(راجع به کارها و پروژه‌ها) را بتوانند در نظر داشته باشند؛

روش های متعددی ابداع شده است؛ که بعضی از آنها به تجسم عوامل و متغیر های تصمیم ها، بسیار میتوانند کمک کنند. یعنی این روش ها و فنون کمک می کنند که تصمیم‌های مدیران و برنامه ریزان به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده اتخاذ شود.از جمله روش ها و فنون برنامه ریزی روش مسیر بحرانی یا همان CPM است.                                                                                                                                                                                                   روش های گوناگونی برای تحلیل، برنامه ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه ابداع شده اند؛ که روش نمودار میله ای و روش های تحلیل شبکه از جمله رایج‌ترین آنها هستند. روش های تحلیل شبکه؛ که در آنها از نمودارهای شبکه استفاده می شود، برای جبران تقاط ضعف عمده نمودار های میله ای ابداع شده اند. اساس این روش ها عموما بر نظریه گراف مبتنی است. روش  CPM نیز جزء روش های تحلیل شبکه است.

یک شبکه، تصویری از پروژه است که فعالیت های پروژه و روابط میان آنها را نشان می دهد. شبکه مانند قلب در کالبد روش های تحلیل شبکه است. مدیر پروژه، کارشناسان، پیمانکاران و واحد های سهیم در اجرای پروژه، با در اختیار داشتن شبکه، می توانند تصورات و فرضیات قبلی خود درباره فعالیت های پروژه و روابط میان آنها را به طور عینی بررسی کرده و آنها را اصلاح نمایند. برای ترسیم شبکه که در واقع تصویر عینی روابط فعالیت‌های پروژه است، باید روابط میان فعالیت های پروژه را تعریف و تعیین کرد.

طراحی چارت های WBS/OBS: برای نمایش وضعیت زمانی و پیشرفت فعالیت های پروژه می توان از نمودار گانت استفاده کرد، این نمودار به صورت یکپارچه با WBS پروژه طراحی شده است و با بروزرسانی وضعیت فعالیت ها و پیشرفت آنها، نمودار گانت نیز تغییر خواهد کرد. همچنین با تغییر وضعیت و زمان فعالیت ها در نمودار گانت نیز WBS به صورت خودکار بروزرسانی خواهد شد. ساختار شکست کار (WBS) یا Work Breakdown Structure در مدیریت پروژه ها، به عنوان گامی اجتناب ناپذیر درنظر گرفته می شود که به کمک آن می توان، محدوده پروژه را بهتر تعریف و برنامه ریزی کرد.

 برای مثال: 

برای هر پروژه، می توان تعداد زیادی ساختار شکست کار یا WBS تعریف کرد. این یعنی تا حدی، این موضوع سلیقه ای است. البته در هر صنعتی، برخی از انواع آن رایج تر است. همچنین برخی از انواع WBS ، می توانند در عمل برنامه ریزی، مفیدتر واقع شوند.

ارائه گزارشي از برنامه ريزي نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده طرح به مشاور و كارفرما:

زمانبندی و برنامه ريزی در جهت استفاده از نيروی انسانی ، ماشين آلات و تجهيزات و بطور کلی منابع مصرف مجدددر جهت استفاده مطلوب ازآنها و گريز از بروز تنگنا و محدوديت در اين زمينه .· چگونگی توزيع مواد و بطور کلی منابع غير مصرف مجدد ميان پروژه ها و فعاليتهای مختلف آنها . زمانبندی سفارشات خريد مواد ، مصالح ، ماشين آلات و تجهيزات جهت کاهش هزينه های انبارداری و ضايعات و همچنين زيانهای ناشی از راکد ماندن منابع مالی پروژه

 


 

استفاده از نرم افزارهاي جانبي در كنار نرم افزار كنترل پروژه به منظور ارائه گزارشات كارشناسي و مديريتي كه مورد نياز مشاور و كارفرما خواهد بود:

يكي از مشكلاتي كه سازمانهاي پروژه محور با آن مواجه هستند ، يكپارچه سازي فرآيند مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي سازمان است. اينگونه سازمان ها تمايل دارند تمام پروژه ها را بصورت يكپارچه (تلفيقي) ، برنامه ريزي و كنترل نمايند.

نرم افزار (P6)Primavera Enterprise6 براي اين نوع سازمان ها بسيار مفيد است. با استفاده از اين نرم افزار به راحتي مي توان ساختار پروژه ها (EPS) را در سلسله مراتب شركت تعريف نمود. اين ساختار تشكيل دهنده پروژه هاي سازمان بصورت سلسله مراتبي است. سپس مي توان ساختار سازماني و مسئوليتها (OBS) را براي مديريت پروژه ها تعريف نمود. حتي تعريف منابع نيز بصورت سلسله مراتبي و در داخل سازمان انجام مي شود. البته با وجود اينكه اين نرم افزار اساساً براي سازمان هاي پروژه اي طراحي شده است ، مي توان از آن براي پروژه هاي مستقل نيز استفاده نمود

. بطور خلاصه و فهرست وار توانايي هاي شاخص اين نرم افزار شامل اين موارد مي باشد

* چند كاربره بودن ، چند برنامه اي بودن ، چند پروژه اي بودن

 دارا بودن نماهاي Gantt ، Pert ، بهره گيري فعاليت ها از منابع پيگيري روابط منطقي (Trace Logic) و ساختار سازماني پروژه

*       (EPS)  در نظر گرفتن مخارج جانبي (Expenses) ، ريسك ها ، پيامد ها (Issues) ، مقادير حدي و اسناد پروژه

*        پروفايل هاي امنيتي بصورت سراسري و پروژه اي ايجاد پايگاه هاي وب جامع براي پروژه ها

*      قابليت يكپارچه سازي با مجموعه بزرگ محصولات پريماورا  P6 بطور خلاصه براي مدل كردن پروژه ، مدل كردن فعاليت ، كنترل پروژه ، مديريت هزينه و منابع و .. . داراي امكانات ويژه ايست كه به صورت فهرست وار بشرح زير ارائه مي گردد :

 تعريف ساختار كلان پروژه ها
(EPS)
 تعريف ساختار شكست
(WBS)
 تعريف گروه هاي پروژه اي با پروژه هايي كه مي توانند در هر سطحي از
WBS باشند.
 تعريف برنامه هاي پايه بطور نامحدود با امكان تعريف انواع برنامه هاي پايه اي بر اساس تعريف كاربر
 تعريف ساختار شكست سازماني
(OBS)
تعريف ساختار شكست منابع
(RBS)
 معين نمودن سطح سرمايه گذاري و بودجه بندي پروژه
 تعريف ساختار حسابهاي هزينه اي
(Cost Accounts)
 تعريف كدهاي شناسايي براي فعاليت هايي به تعداد نامحدود و بر اساس تعريف كاربر كه مي تواند به صورت سلسله مراتبي باشد
.
 تعريف كدهاي شناسايي براي پروژه ، منابع ، مخارج ، اسناد و هزينه هاي بالاسري ، ريسك و نكات مطروحه بر اساس تعريف كاربر
 تعريف مشخصات جامع پروژه همانند سوابق ، اولويت ، وضعيت ، مدير پروژه ، حامي پروژه ، پايگاه وب پروژه و تنظيمات پيش فرض

 

تهيه و تدوين گزارشات كامپيوتري به صورت هفتگي، ماهيانه، سه ماهه و ساليانه:

ارایه گزارشات ماهانه کنترل پروژه بهمراه دستورالعمل های بخش کنترل پروژه، اسناد و بایگانی
آدرس شرکت

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان صدرا واحد چهار

031-36250812
031-36250813

پست الکترونیکی

Info@AzarNafis.Co

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید